Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2013

3939 cd14
Reposted fromshadylagoon shadylagoon viamarvelous marvelous
3299 3332 500

good-feelingss:

awesome!!

Reposted fromsirchamallow sirchamallow viamarvelous marvelous
moniaaa10
Ona pragnie tego, co niewielu potrafi dać. Pragnie rzeczy prostych. Mało kto potrafi jeszcze robić to, co proste. Chce jeść domowe kanapki z topionym serem, moczone w keczupie i podane na papierowym talerzyku, a nie obiad w luksusowej restauracji. Chce siedzieć na plaży o zachodzie, a nie spędzać urlop w egzotycznych krajach. Otrzymywać skreśloną własnoręcznie kartkę <Zależy mi na Tobie>, zamiast jubilerskiego cacka kupionego przed trzema laty. Chce, byś ją uczesał a nie posyłał na cały dzień do salonu piękności.
Ona pragnie rzeczy prostszych. Takich, o których można by sądzić, że o nich zapomnieliśmy. Chce abyś pytał ją o zdanie, nim pocałujesz ją po raz pierwszy i drugi. Chce, abyś trzymał ją za rękę, kiedy będziecie oglądać stare filmy na kanapie. chce, abyś przy rozmowie patrzył na nią. Tak wielu z was, chłopaki, się myli. Wydaje wam się, że chodzi o to, gdzie ją zabierzecie, co jej kupicie na urodziny i Boże Narodzenie, wydaje wam się, że wystarczy rozszyfrować jej myśli. Wydaje się wam, że chodzi o to, abyście zostali jej najlepszym kochankiem, i o to, co sądzi o waszej karierze, przyjaciołach, rodzinie, wydaje się wam, że chodzi o to wszystko co nigdy nie miało dla niej znaczenia.
Nie ma nic przeciw temu, abyś wychodził z kumplami tak często jak ci się podoba. <Chce>, abyś się cieszył życiem. Możesz pracować poza domem i wyjeżdżać służbowo. Chce, abyś był szczęśliwy w pracy i odnosił sukcesy. Nie musisz być superkochankiem. Chce poznać twoje ciało i nauczyć cię swojego. Od czasu do czasu możesz być zachłanny, egoistyczny i wymagający. Chce dojść z tobą do porozumienia. Chce w pełni wykorzystać dany wam czas. 
<Czego ona chce?> - ktoś zapytał. Chce być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje sie żadną skomplikowaną formułą. Wszystko jest łatwe i proste, bo wszystko pochodzi z serca. Chce abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdowanie powodów by nie kochać sercem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamarvelous marvelous
moniaaa10
3590 b342
Reposted frommarvelous marvelous
moniaaa10
wieczory, nie lubię wieczorów, zbyt wiele czasu na miliony pustych myśli
Reposted fromcountingstaars countingstaars viamarvelous marvelous
moniaaa10
0694 aa34
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viamarvelous marvelous
Reposted frominspired inspired viamarvelous marvelous


Submitted by Starlight 2210
Reposted frominspired inspired viamarvelous marvelous
2101 d10f
moniaaa10
moniaaa10
7938 8af4
FREE.
Reposted fromoversensitive oversensitive viamarvelous marvelous
moniaaa10
5425 10c8
Reposted fromnewnightmare newnightmare viamarvelous marvelous
moniaaa10
1211 97cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarvelous marvelous
moniaaa10
9371 ffd7
Reposted frommarvelous marvelous
moniaaa10
6843 f5d3
Reposted fromsmacznazupka smacznazupka viamarvelous marvelous
moniaaa10
9752 d971
Para para paradise
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamarvelous marvelous
moniaaa10
1409 fd7c 500
Reposted fromsomethingmore somethingmore viamarvelous marvelous
moniaaa10
2709 ad1d
Reposted fromadamanda adamanda viamarvelous marvelous
moniaaa10
0895 b696
dreaming
Reposted fromcafeeconleche cafeeconleche viamarvelous marvelous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl